Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh mở rộng cửa đón du học sinh Việt Nam, sinh viên quốc tịch nước ngoài bị ảnh hưởng bởi Covid – 19 vào các chương trình cử nhân

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 2582/BGDĐT-GDĐH ngày 15/07/2020, một số trường đại học khu vực phía Bắc đã ra thông báo nhận du học sinh Việt Nam và sinh viên quốc tịch nước ngoài không tiếp tục học tập ở nước ngoài do dịch Covid-19. Cùng theo đó, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh thông báo tiếp nhận du học sinh Việt Nam, sinh viên quốc tịch nước ngoài không tiếp tục học tập ở nước ngoài vào các chương trình đào tạo (i) Cử nhân quốc tế, (ii) Cử nhân quốc tế Pathway và (iii) Cử nhân chính quy, cụ thể như sau:

I. Các chương trình đào tạo

1. Các chương trình liên kết quốc tế

1.1. Chương trình cử nhân quốc tế

Gồm các ngành:

– Quản trị kinh doanh: Sinh viên tốt nghiệp nhận bằng Bachelor of Science (Hons) in Business Management do Đại học Bolton (Anh) cấp.

– Bảo hiểm – Tài chính – Ngân hàng: Sinh viên tốt nghiệp nhận bằng Cử nhân Thực hành Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm (Licence Professionnelle Assurance, Banque, Finance) do Đại học Toulon (Pháp) cấp.

1.2. Chương trình cử nhân quốc tế Pathway

Thời gian đào tạo 2.5 năm tại Việt Nam và 1 năm đối với trường Đại học Bolton (Anh) hoặc 1.5 năm đối với trường Đại học Griffith (Úc) hay Đại học Lincoln (New Zealand)

Sinh viên sau khi hoàn thành 2,5 năm Chương trình Cử nhân quốc tế có thể lựa chọn chuyển tiếp sang các Trường đối tác tại Anh, Úc, New Zealand:

– Đại học Bolton (Anh): Học thêm 1 năm, tốt nghiệp nhận bằng Bachelor of Science in Business Management (05 chuyên ngành).

– Đại học Griffith (Úc): Học thêm 1.5 năm, tốt nghiệp nhận bằng Bachelor of Commerce (05 chuyên ngành), Bachelor of Business (14 chuyên ngành), Bachelor of International Business (12 chuyên ngành).

– Đại học Lincoln (New Zealand): Học thêm 1.5 năm, tốt nghiệp nhận bằng Bachelor of Commerce (06 chuyên ngành).

2. Các chương trình đại học chính quy: 

2.1. Chương trình Chính quy Quốc tế cấp Song bằng

– Ngành Quản trị Kinh doanh: Sinh viên tốt nghiệp nhận bằng Bachelor of Science (Hons) in Business Management do Đại học Bolton (UK) cấp, và bằng Quản trị Kinh doanh do Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh cấp.

– Ngành Bảo hiểm – Tài chính – Ngân hàng: Sinh viên tốt nghiệp nhận bằng Cử nhân Thực hành Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm (Licence Professionnelle Assurance, Banque, Finance) do Đại học Toulon (Pháp) cấp, và bằng Tài chính-Ngân hàng do Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh cấp.

Chương trình học 100% tiếng Anh đối với các môn học do Trường Đại học Bolton/Toulon cấp Bằng.

2.2. Chương trình đại học chính quy chất lượng cao:

–  Ngành Quản trị Kinh doanh: Sinh viên tốt nghiệp nhận bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh Chương trình chất lượng cao do Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh cấp.

– Ngành Tài chính Ngân hàng: Sinh viên tốt nghiệp nhận bằng Cử nhân Tài chính Ngân hàng Chương trình chất lượng cao do Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh cấp.

– Ngành Kế toán: Sinh viên tốt nghiệp nhận bằng Cử nhân Tài chính Ngân hàng Chương trình chất lượng cao do Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh cấp.

Chương trình có nhiều môn học thuộc khối kiến thức ngành và chuyên ngành được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.

II. Đối tượng được tiếp nhận

1. Các chương trình cử nhân quốc tế

–   Sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tịch nước ngoài đang học tại một trường đại học, cao đẳng ở nước ngoài nhưng chưa tốt nghiệp. Sẽ được tiếp nhận theo trình tự chuyển trường, được công nhận tương đương và quy đổi kết quả học tập và số tín chỉ tích lũy được của sinh viên đối với những môn học, học phần tương đương theo khung chương trình đào tạo tương ứng tại Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh.

–   Học sinh Việt Nam và học sinh có quốc tịch nước ngoài đã tốt nghiệp THPT ở nước ngoài, đã nhận bằng tốt nghiệp THPT. Sẽ được xét tuyển dựa trên hồ sơ THPT hoặc điểm SAT, ACT (nếu có) của thí sinh. Các thí sinh được lựa chọn sẽ tiếp tục phỏng vấn với Hội đồng Tuyển sinh.

2. Các chương trình cử nhân chính quy

Học sinh Việt Nam đã tốt nghiệp THPT ở nước ngoài, đã nhận bằng tốt nghiệp THPT.           Thí sinh sẽ đăng ký tuyển sinh vào hệ đại học chính quy của Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh theo phương thức Ưu tiên xét tuyển và xét học bạ (Phương thức 3) (Tham khảo tại http://bit.do/buh_tuyensinh).

III. Điều kiện tiếp nhận

1. Các chương trình cử nhân quốc tế

–  Trình độ tiếng Anh: Đối với du học sinh Việt Nam hoặc người nước ngoài không sử dụng tiếng Anh là bản ngữ hoặc ngôn ngữ chính thức trong trường học phải có Chứng chỉ IELTS 5.5 hoặc đạt Bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, hoặc có thời gian học tập tại các trường THPT, đại học, cao đẳng nước ngoài dạy bằng tiếng Anh từ 02 năm trở lên.

–  Lý lịch tư pháp tốt, không vi phạm pháp luật của nước sở tại và pháp luật của Việt Nam, đủ sức khỏe.

–  Có nguyện vọng theo học các chương trình đào tạo của Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh.

Hội đồng tuyển sinh sẽ căn cứ trên hồ sơ của ứng viên và kết quả phỏng vấn (nếu có) để ra Quyết định cụ thể.

2. Các chương trình cử nhân chính quy

– Đã tốt nghiệp THPT.

– Kết quả học tập HK1, HK2 lớp 11 và HK 1 lớp 12 đạt từ loại khá trở lên (tương đương thang xếp loại tại Việt Nam).

– Có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.0 trở lên hoặc TOEFL iBT 61 trở lên còn thời hạn theo quy định.

– Lý lịch tư pháp tốt, không vi phạm pháp luật của nước sở tại và pháp luật của Việt Nam, đủ sức khỏe.

– Có nguyện vọng theo học các chương trình đào tạo của Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh.

IV. Về cách thức tiếp nhận

1. Các chương trình liên kết quốc tế

1.1. Hệ Cử nhân Quốc tế

Thí sinh nộp đơn dự tuyển, hồ sơ bao gồm các minh chứng hợp lệ và đăng ký online tại website của Viện Đào tạo Quốc tế – Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh: http://saigonisb.hub.edu.vn/cunhan/cu-nhan-quoc-te/

1.2. Hệ Cử nhân quốc tế Pathway

Thí sinh nộp đơn dự tuyển, hồ sơ bao gồm các minh chứng hợp lệ và đăng ký online tại website của Viện Đào tạo Quốc tế – Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh: http://saigonisb.hub.edu.vn/cunhan/pathway/

2. Các chương trình cử nhân chính quy

– Nộp hồ sơ Ưu tiên xét tuyển học bạ đến trước ngày 20/08/2020.

– Xem thông tin và hướng dẫn cụ thể tại http://bit.do/buh_tuyensinh

– Danh sách hồ sơ Ưu tiên xét tuyển học bạ: http://bit.do/buh_ho-so

V. Cơ hội chuyển tiếp học tại các Trường đối tác nước ngoài

Sinh viên học các chương trình Cử nhân quốc tế, đại học chính quy quốc tế song bằng,  đại học chính quy chất lượng cao tại Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM sau khi kết thúc 2-3 năm đầu tiên tại Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, sinh viên có thể được chuyển tiếp sang:

– Đại học Griffith (Úc): tốt nghiệp nhận bằng Bachelor of Commerce (05 chuyên ngành), Bachelor of Business (14 chuyên ngành), Bachelor of International Business (12 chuyên ngành).

– Đại học Bolton (Anh): tốt nghiệp nhận bằng Bachelor of Science in Business Management (05 chuyên ngành)

Ngoài ra còn nhiều Trường đối tác khác là các đại học của Anh, Australia, Hoa Kỳ …   sẽ xét công nhận các tín chỉ đã học tại Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM.

Viện SaigonISB là Viện Đào tạo Quốc tế duy nhất tại Việt Nam đang triển khai các chương trình đào tạo trình độ từ cử nhân tới tiến sĩ, liên kết với các trường Đại học danh tiếng trên khắp thế giới. Cụ thể, trình độ cử nhân bao gồm hai ngành là Quản trị kinh doanh (liên kết với Đại học Bolton, Vương quốc Anh) và Bảo hiểm – Tài chính –Ngân hàng (liên kết với Đại học Toulon, Pháp), bao gồm hệ Cử nhân Quốc tế và hệ Cử nhân Chính quy Quốc tế song bằng và Cử nhân quốc tế Pathway. Thông qua chương trình Erasmus+ JEUL- Kết nối Doanh Nghiệp với Nhà trường – dưới sự cố vấn từ các chuyên gia thuộc dự án Erasmus+ do Liên minh Châu  Âu tài trợ cho Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM từ 2017, sinh viên sẽ được tham gia chương trình học bổ sung kỹ năng mềm, các buổi giao lưu với Guest speaker đến từ doanh nghiệp, đi field trip thực tế tại doanh nghiệp, thực hiện các dự án nhóm doanh nghiệp, và thực hiện các kỳ thực tập tại doanh nghiệp đối tác để đáp ứng những yêu cầu từ các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Ban biên tập #SaigonISB