Biểu mẫu

+ Khảo thí:

 • Đơn xin khiếu nại điểm thi KTHP (Biểu mẫu dành cho Sinh viên – SV) – Tải về
 • Đơn xin vắng thi KTHP (SV) – Tải về
 • Đơn xin dự thi KTHP (SV) – Tải về
 • Đơn xin xóa điểm I (SV) – Tải về
 • Đơn xin phúc khảo bài thi KTHP (SV) – Tải về
 • Đơn đề nghị điều chỉnh điểm trong hạn (Biểu mẫu dành cho Giảng viên – GV) – Tải về
 • Đơn đề nghị điều chỉnh điểm quá hạn (GV) – Tải về
 • Đơn đề nghị gia hạn thời gian nhập điểm (GV) – Tải về
 • Đơn đề nghị điều chỉnh trạng thái LHP (GV) – Tải về

+ Đào tạo:

 • Đơn xin bảo lưu kết quả học tập – Tải về
 • Đơn xin đăng ký học lại – Tải về
 • Phiếu đăng ký lớp học phần – Tải về
 • Đơn xin nghỉ học – Tải về

HUB – SaigonISB

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.