Biểu mẫu

+ Khảo thí:

  • Đơn xin khiếu nại điểm thi KTHP (Biểu mẫu dành cho Sinh viên – SV) – Tải về
  • Đơn xin vắng thi KTHP (SV) – Tải về
  • Đơn xin dự thi KTHP (SV) – Tải về
  • Đơn xin xóa điểm I (SV) – Tải về
  • Đơn xin phúc khảo bài thi KTHP (SV) – Tải về
  • Đơn đề nghị điều chỉnh điểm trong hạn (Biểu mẫu dành cho Giảng viên – GV) – Tải về
  • Đơn đề nghị điều chỉnh điểm quá hạn (GV) – Tải về
  • Đơn đề nghị gia hạn thời gian nhập điểm (GV) – Tải về
  • Đơn đề nghị điều chỉnh trạng thái LHP (GV) – Tải về

+ Đào tạo:

HUB – SaigonISB

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.