[Thông Báo] Về việc nhận đơn xin vắng thi KTHP hệ Đại học chính quy do đối tác cấp bằng Học kỳ 1 năm học 2022-2023

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo đến sinh viện hệ Đại học chính quy do đối tác cấp bằng(IBP) về việc nộp đơn xin vắng thi KTHP trong học kỳ I năm học 2022-2023, cụ thể như sau:

  1. Thời hạn nhận đơn: Sinh viên làm đơn và nộp cho Viện Đào tạo Quốc tế trong vòng 5 ngày kể từ ngày vắng thi.
  2. Sinh viên tải và in đơn xin vắng thi tại https://goeco.link/ryDlq
  3. Sinh viên nộp đơn kèm theo bản gốc các giấy tờ minh chứng, nộp trực tiếp văn phòng Viện Đào tạo Quốc trong giờ hành chính.

Trân trọng ./.

HUB – SaigonISB

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.