[THÔNG BÁO] V/v kiểm dò kết quả đăng ký chuyên ngành đối với sinh viên chương trình đại học chính quy quốc tế cấp song bằng, Khóa 3 (lần 1)

THÔNG BÁO

V/v kiểm dò kết quả đăng ký chuyên ngành đối với sinh viên chương trình đại học chính quy quốc tế cấp song bằng, Khóa 3 (lần 1)

Căn cứ kết quả đăng ký chuyên ngành của tân sinh viên chương trình đại học chính quy quốc tế cấp song bằng, Khóa 3.

Viện Đào tạo quốc tế thông báo đến toàn thể tân sinh viên chương trình đại học chính quy quốc tế cấp song bằng, Khóa 3 nội dung sau:

  • Kiểm dò kết quả đăng ký chuyên ngành (Quản trị kinh doanh, Quản lý chuỗi cung ứng, Bảo hiểm – Tài chính – Ngân hàng).
  • Đồng thời thực hiện điều chỉnh (nếu có) theo link sau:

https://bom.to/5B4wdX

  • Thời gian điều chỉnh từ ngày ra thông báo đến 17:00 ngày 05/10/2021.
  • Danh sách sinh viên đăng ký chuyên ngành xem file đính kèm.
  • Hết thời gian kiểm dò và điều chỉnh Viện Đào tạo quốc tế sẽ công bố kết quả đăng ký chuyên ngành chính thức đối với sinh viên chương trình đại học chính quy quốc tế cấp song bằng, Khóa 3.
  • Sinh viên thường xuyên kiểm tra Email và xem thông báo của Trường tại Website:

Trân trọng thông báo./.

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ39 Hàm Nghi, P.Nguyễn Thái Bình, Q1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3821 4660 Website: saigonisb.hub.edu.vn

Chương trình đại học:

Hotline: 0865 118 128 Email: saigonisb.ba@buh.edu.vn

Chương trình sau đại học:

Hotline: 0967 189 199 Email: boltonuniversity@buh.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.