Thông báo Tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Tài chính Doanh nghiệp và Kiểm soát quản trị

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 403 /TB-ĐHNH Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v. Tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo

Thạc sĩ Tài chính Doanh nghiệp và Kiểm soát Quản trị (MCFMC),

Đại học Toulon, Pháp

 • Căn cứ Quyết định 174/2003/QĐ-Ttg ngày 20/08/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM;
 • Căn cứ Quyết định 1650/QĐ-NHNN ngày 20/08/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn & cơ cấu tổ chức Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM”;
 • Căn cứ Hợp đồng liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM và Đại học Toulon (Pháp) được ký kết ngày 10/12/2018;
 • Căn cứ Quyết định số 4991/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ GDĐT Việt Nam về việc cho phép Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM và Đại học Toulon (Pháp) thực hiện Chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Thạc sĩ Tài chính Doanh nghiệp và Kiểm soát Quản trị.

Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Tài chính Doanh nghiệp và Kiểm soát Quản trị (MCFMC), khóa 01, năm 2020, thuộc chương trình liên kết đào tạo với Đại học Toulon, Pháp.

1. Điều kiện dự tuyển:

 • Tốt nghiệp đại học
 • Trình độ tiếng Anh: Đạt Bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

2. Phương thức tuyển sinh: Phỏng vấn bằng tiếng Anh

 • Sau khi đáp ứng những yêu cầu về thủ tục, các ứng viên sẽ tham gia thi phỏng vấn bằng tiếng Anh với Hội đồng tuyển sinh do Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM và Đại học Toulon chỉ định.
 • Các ứng viên chưa có chứng chỉ tiếng Anh theo quy định sẽ phải tham dự kỳ thi do Trường tổ chức để kiểm tra trình độ tiếng Anh.
 • Ứng viên có thể tham dự các lớp dự bị (Pre-MA) để bổ sung các kiến thức chuyên ngành cần thiết cho khóa học.

3. Chỉ tiêu tuyển sinh: 50 học viên

4. Thời gian và chương trình đào tạo:

 • Thời gian đào tạo: 12 tháng.
 • Khai giảng: 03/2021 (Dự kiến)
 • Chương trình đào tạo do Đại học Toulon chịu trách nhiệm cung cấp, gồm 60 tín chỉ châu Âu.
 • Đội ngũ giảng viên bao gồm các giáo sư của Đại học Toulon, và các giảng viên hàng đầu của Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh.
 • Ngôn ngữ giảng dạy: 100% tiếng Anh.
 • Guest speaker là các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, quản trị, nắm giữ các chức vụ quan trọng tại các tổ chức tài chính, ngân hàng, tập đoàn.
 • Học viên có cơ hội kết nối với hệ thống hơn 2000 Cựu học viên thuộc hệ quốc tế của Trường qua các sự kiện Lunch & ConnectSaigon ISB Homecoming, …
 • Ngoài ra, học viên có cơ hội tham quan và học tập 02 tuần tại Pháp. Chương trình được tổ chức 02 lần trong năm (đợt 1 vào tháng 6 hoặc tháng 7 và đợt 2 vào tháng 12) (không bắt buộc).

5. Tổ chức đào tạo:

– Tại TP. HCM: Viện Đào tạo Quốc tế – Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM

39 Hàm Nghi, Quận 1, TP. HCM;

6. Bằng cấp:

 • Học viên sau khi hoàn thành chương trình học sẽ được nhận bằng Thạc sĩ Tài chính Doanh nghiệp và Kiểm soát Quản trị do Đại học Toulon (Pháp) cấp.
 • Văn bằng có giá trị quốc tế và được Bộ GDĐT Việt Nam công nhận theo Quyết định số 4991/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 30/12/2019.
 • Đại học Toulon là một trong 66 trường đại học công lập tại Pháp, được biết đến là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu lớn và uy tín nhất tại miền Nam nước Pháp. Theo công bố của Bộ Giáo dục Đại học Pháp, Đại học Toulon xếp hạng thứ 02 về tỷ lệ sinh viên các khối ngành khoa học xã hội và nhân văn nhanh chóng tìm được việc làm ngay sau khi tốt nghiệp (95%).  Chi tiết về Đại học Toulon có thể tham khảo tại:  http://www.univ-tln.fr/

7. Học phí: 169 triệu đồng

Học phí chia thành 03 đợt (Đợt 1 và Đợt 2: 60 triệu đồng, Đợt 3: 49 triệu đồng)

Học phí không bao gồm lệ phí nộp hồ sơ dự tuyển, tài liệu học tập, thi lại, học lại, tham dự lễ tốt nghiệp, phí ghi danh tại Đại học Toulon, và các chi phí khác phát sinh (nếu có).

Chương trình ưu đãi học phí giảm 5% học phí cho các cựu học viên của Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh; học viên là nhân viên của các Ngân hàng TMCP hoặc Cán bộ – Công chức – Viên chức và Người lao động của các đơn vị trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

8. Chi tiết tuyển sinh:

a. Các mốc thời gian dự kiến:

 • Hạn chót nhận hồ sơ: 05/02/2021
 • Kiểm tra tiếng Anh đầu vào: Tổ chức hằng tuần.
 • Phỏng vấn: Từ khi ra thông báo cho đến ngày 15/02/2021
 • Thông báo trúng tuyển: 02 tuần kể từ ngày phỏng vấn
 • Khai giảng: Dự kiến tháng 03/2021

b. Lệ phí tuyển sinh (không hoàn lại): 500.000 đồng/hồ sơ

c. Hồ sơ dự tuyển gồm có:

 • Đơn xin dự tuyển (có thể download tại website http://saigonisb.hub.edu.vn/thacsi/  hoặc nhận trực tiếp tại phòng Tuyển sinh quốc tế)
 • Bản sao bằng tốt nghiệp đại học và bản sao bảng điểm đại học (nếu bằng tiếng Việt, nộp 01 bản công chứng tiếng Việt, và 01 bản công chứng dịch ra tiếng Anh);
 • Bản sao chứng chỉ Anh văn (TOEFL, IELTS) (nếu có);
 • 04 tấm hình 3×4 theo chuẩn quốc tế;
 • Chứng minh nhân dân, hoặc passport (bản gốc);
 • Biên nhận lệ phí dự tuyển.

d. Địa chỉ liên hệ:

Phòng Tuyển sinh quốc tế

Viện Đào tạo Quốc tế – Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

39 Hàm Nghi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 38214660; Fax: (84-28) 38214661; Hotline: 0967.189.199

Email: saigonisb.ma@buh.edu.vn; Website: www.saigonisb.bu.edu.vn/thacsi/;

Facebook: @saigonisb.buh

 

 

Nơi nhận:
– Các đơn vị đối tác;
– Lưu: Viện ĐTQT; VP

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG