Thông báo Tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 88 /TB-ĐHNH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v Tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA), Đại học Bolton, Anh Quốc

 • Căn cứ Quyết định 174/2003/QĐ-Ttg ngày 20/08/2003 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM;
 • Căn cứ Quyết định 1650/QĐ-NHNN ngày 20/08/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn & cơ cấu tổ chức Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM”;
 • Căn cứ Hợp đồng liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM và  Đại học Bolton được ký kết ngày 09/11/2004; được sửa đổi và bổ sung lần 1 vào ngày 20/12/2010 và lần 2 vào ngày 05/04/2017;
 • Căn cứ Quyết định số 3592/HTQT ngày 10/05/2005 của Bộ GDĐT Việt Nam về việc cho phép Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM và Đại học Bolton thực hiện Chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh; được gia hạn tại Quyết định số 5502/QĐ-BGDĐT ngày 11/12/2012; và Quyết định số 2504/QĐ-BGDĐT ngày 27/07/2017.

Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) khóa 30, đợt 01 năm 2021, thuộc chương trình liên kết đào tạo với Đại học Bolton, Anh quốc.

1. Điều kiện dự tuyển:

 • Tốt nghiệp đại học;
 • Có ít nhất hai năm kinh nghiệm làm việc;
 • Trình độ tiếng Anh: Đạt Bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

2. Phương thức tuyển sinh: Phỏng vấn bằng tiếng Anh

 • Sau khi đáp ứng những yêu cầu về thủ tục, các ứng viên sẽ tham gia thi phỏng vấn bằng tiếng Anh với Hội đồng tuyển sinh do Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM và Đại học Bolton chỉ định.
 • Các ứng viên chưa có chứng chỉ tiếng Anh theo quy định sẽ phải tham dự kỳ thi do Trường tổ chức để kiểm tra trình độ tiếng Anh.
 • Ứng viên có thể tham dự các lớp dự bị (Pre-MBA) để bổ sung các kiến thức chuyên ngành cần thiết cho khóa học.

3. Chỉ tiêu tuyển sinh: 50 học viên

4. Thời gian và chương trình đào tạo:

 • Thời gian đào tạo: 12 – 18 tháng.
 • Hạn chót nhận hồ sơ: 19/11/2021
 • Khóa học dự kiến khai giảng vào 25/11/2021.
 • Chương trình đào tạo do Đại học Bolton chịu trách nhiệm cung cấp, gồm 180 tín chỉ.
 • 100% giảng viên là giáo sư, tiến sĩ của Đại học Bolton giảng dạy.
 • Ngôn ngữ giảng dạy: 100% tiếng Anh.
 • Guest speaker là các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực quản lý, nắm giữ các chức vụ quan trọng trong các tập đoàn, công ty lớn.
 • Học viên có cơ hội kết nối với hệ thống hơn 2.000 Cựu học viên thuộc hệ quốc tế của Trường qua các buổi Lunch & ConnectSaigon ISB Homecoming, …
 • Ngoài ra, học viên có cơ hội tham quan và học tập 02 tuần tại Anh. Chương trình được tổ chức 02 lần trong năm (đợt 1 vào tháng 6 hoặc tháng 7 và đợt 2 vào tháng 12) (không bắt buộc).

5. Tổ chức đào tạo:

 • Tại TP. HCM: Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM

6. Bằng cấp:

 • Học viên sau khi hoàn thành chương trình học sẽ được nhận bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Master of Business Administration) do Đại học Bolton (UK) cấp.
 • Văn bằng có giá trị quốc tế và được Bộ GDĐT Việt Nam công nhận theo Quyết định số 2504/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 27/07/2017.
 • Đại học Bolton được biết đến là một trong những đại học tốt nhất tại Anh quốc về chất lượng giảng dạy, nghiên cứu theo các bảng xếp hạng danh tiếng: Xếp hạng 01 tại Vùng Manchester, xếp hạng 05/129 đại học về mức độ hài lòng của sinh viên theo The Complete University Guide 2020, xếp hạng 04/128 trường về chất lượng giảng dạy theo The Sunday Times 2020 và thuộc Top 40 về chất lượng giảng dạy của The Guardian 2020. Chi tiết về Đại học Bolton có thể tham khảo tại:  https://www.bolton.ac.uk/

7. Học Phí: 179 triệu đồng

Học phí chia thành 03 đợt (Đợt 1 và Đợt 2: 70 triệu đồng, Đợt 3: 39 triệu đồng)

Học phí không bao gồm lệ phí nộp hồ sơ dự tuyển, các tài liệu học tập, phí thi lại, học lại, tham dự lễ tốt nghiệp…và các chi phí khác phát sinh (nếu có).

Chương trình ưu đãi học phí giảm 5% học phí cho các cựu học viên của Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh; học viên là nhân viên của các Ngân hàng TMCP hoặc Cán bộ – Công chức – Viên chức và Người lao động của các đơn vị trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

8. Chi tiết tuyển sinh:

a. Các mốc thời gian dự kiến:

 • Kiểm tra tiếng Anh đầu vào: Tổ chức hằng tuần.
 • Phỏng vấn: Từ khi ra thông báo cho đến ngày 19/11/2021
 • Thông báo trúng tuyển: 02 tuần kể từ ngày phỏng vấn
 • Khai giảng: Dự kiến 25/11/2021

b. Lệ phí tuyển sinh (không hoàn lại): 500.000 đồng/hồ sơ

c. Hồ sơ dự tuyển gồm có:

 • Đơn xin dự tuyển (có thể download tại website http://saigonisb.hub.edu.vn/thacsi/  hoặc nhận trực tiếp tại phòng Tuyển sinh quốc tế)
 • Bản sao bằng tốt nghiệp đại học và bản sao bảng điểm đại học (nếu bằng tiếng Việt, nộp 01 bản công chứng tiếng Việt, và 01 bản công chứng dịch ra tiếng Anh);
 • Giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc;
 • Bản sao chứng chỉ Anh văn (TOEFL, IELTS) (nếu có);
 • 04 tấm hình 3×4 theo chuẩn quốc tế;
 • Chứng minh nhân dân, hoặc passport (bản gốc);
 • Biên nhận lệ phí dự tuyển.

d. Địa chỉ liên hệ:

Phòng Tuyển sinh quốc tế

Viện Đào tạo Quốc tế – Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

39 Hàm Nghi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 38214660; Fax: (84-28) 38214661; Hotline: 0967.189.199

Email: saigonisb.ma@buh.edu.vn; Website: www.saigonisb.bu.edu.vn/thacsi/;

Facebook: @saigonisb.buh

 

 

Nơi nhận:
– Các đơn vị đối tác;
– Lưu: Viện ĐTQT; VP

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG