[Thông Báo] Tuyển sinh chương trình Đại học chính quy quốc tế do đối tác cấp bằng năm học 2022-2023

Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh (HUB) thông báo tuyển sinh chương trình Đại học chính quy quốc tế do đối tác cấp bằng khóa 21 (IBP-21) năm học 2022-2023 giữa HUB với Đại học Bolton, Vương Quốc Anh và Đại học Toulon, Cộng hòa Pháp.

Kể từ 2005, HUB triển khai các Chương trình liên kết quốc tế do Đại học đối tác cấp bằng với các trường Đại học lớn trên thế giới. Thí sinh có thể tham khảo thêm nhằm tăng cơ hội trúng tuyển vào các trường đại học công lập hàng đầu, với chất lượng đào tạo được công nhận trên thế giới, đảm bảo khả năng được tuyển dụng, làm việc tại các công ty, tập đoàn sau khi tốt nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.