Thông báo tuyển sinh chương trình Cử nhân Quốc tế khóa 18 năm 2019

Viện đào tạo Quốc tế – Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM thông báo tuyển sinh chương trình Cử nhân Quốc tế khóa 18 năm 2019.

Tham khảo thêm thông tin chương trình tại đây.

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

39 Hàm Nghi, P.Nguyễn Thái Bình, Q1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3821 4660 Website: saigonisb.hub.edu.vn

Chương trình đại học:

Hotline: 0865 118 128 Email: saigonisb.ba@buh.edu.vn

Chương trình sau đại học:

Hotline: 0967 189 199 Email: boltonuniversity@buh.edu.vn