[THÔNG BÁO KIỂM DÒ] Danh sách dự kiến sinh viên các hệ đang theo học tại Viện Đào tạo Quốc tế đủ điều kiện được cấp Học bổng học tập xuất sắc học kỳ II, năm học 2021 – 2022

Chào các bạn sinh viên,

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo về danh sách dự kiến sinh viên các hệ đang theo học tại Viện Đào tạo Quốc tế đủ điều kiện được cấp Học bổng học tập xuất sắc học kỳ II, năm học 2021 – 2022 (Thông báo kiểm dò) để sinh viên kiểm dò.
Mọi thắc mắc các bạn phản hồi tại email này (nhaphoc@buh.edu.vn).
Link điền thông tin Tài khoản Ngân hàng: https://goeco.link/aXruX
Trân trọng./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.