[QUYẾT ĐỊNH] Về việc cấp học bổng học tập xuất sắc đối với sinh viên các hệ đang theo học tại Viện Đào tạo Quốc tế Học kỳ II, năm học 2022 – 2023

Chào các bạn sinh viên,

Viện Đào tạo Quốc tế – SaigonISB trân trọng gửi đến các bạn Quyết định cấp học bổng học tập xuất sắc học kỳ II năm học 2022 – 2023 cho sinh viên các hệ đang theo học tại Viện Đào tạo Quốc tế.
Link điền thông tin Tài khoản Ngân hàng: https://forms.gle/JDUmPhy3wUtPKE2WA
Trân trọng./.