ĐÀO TẠO KẾT HỢP TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ DOANH NGHIỆP: Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi tổng kết dự án Erasmus JEUL+

Vào ngày 15 và 16 tháng 9 năm 2022, chín đối tác từ Châu Âu – Ý, Vương quốc Anh, Cộng hòa Séc và Litva – và các nước Châu Á – Trung Quốc và Việt Nam – đã gặp nhau theo hình thức kết hợp ( họp trực tiếp và trực tuyến) cho cuộc họp tổng kết của dự án JEUL – Chương trình đào tạo kết hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp- một dự án được tài trợ bởi Chương trình Erasmus + của Ủy ban Châu Âu, Key Action 2, tổ chức Nâng cao năng lực trong lĩnh vực Giáo dục Đại học.

JEUL nhằm mục đích thiết lập và phát triển sự hợp tác lâu dài giữa cơ sở giáo dục đại học và khu vực tư nhân, nhằm tác động đến cách thức hoạt động của các trường đại học và cho phép giảng viên, sinh viên trải nghiệm môi trường thực tế kinh doanh của các công ty.

Trong cuộc họp tổng kết, các Đối tác tổng hợp các kết quả và hoạt động chính của dự án, thảo luận về các mục tiêu, công việc cần hoàn thành. Cuộc họp báo báo cáo kết quả được tổng kết cùng với mức độ hài lòng cao từ các bên liên quan (là các tổ chức đến từ các quốc gia khác nhau) đến việc triển khai dự án. Đặc biệt, các Đối tác đã tập trung vào việc phát triển thêm thành tựu của dự án JEUL ngay cả sau khi dự án hoàn thành.

Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh (HUB) là thành viên của dự án JEUL. Với tư cách là thành viên, HUB chịu trách nhiệm thực hiện WP1-7 ( Working Packages 1-7) của khoản tài trợ Erasmus và phản hồi gián tiếp việc thực hiện dự án cho Cơ quan EACEA tại Brussels thông qua Đại học Sienna.

Để biết thêm thông tin về JEUL và các tin tức mới nhất về Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh vui lòng truy cập:

www.jeul.eu

Website Trường Đại học Ngân hàng Hồ Chí Minh: https://www.buh.edu.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/DHNH.BUH/

===========================================================

ĐÀO TẠO KẾT HỢP TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ DOANH NGHIỆP: Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tham dự buổi tổng kết dự án Erasmus JEUL+

Vào ngày 15 và 16 tháng 9 năm 2022, chín đối tác từ Châu Âu – Ý, Vương quốc Anh, Cộng hòa Séc và Litva – và các nước Châu Á – Trung Quốc và Việt Nam – đã gặp nhau theo hình thức kết hợp ( online và offline) cho cuộc họp tổng kết của JEUL – Chương trình đào tạo kết hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp- một dự án – được tài trợ bởi Chương trình Erasmus + của Ủy ban Châu Âu, Key Action 2, Nâng cao năng lực trong lĩnh vực Giáo dục Đại học.

JEUL nhằm mục đích thiết lập và phát triển sự hợp tác lâu dài giữa Cơ sở giáo dục đại học và khu vực tư nhân, nhằm tác động đến cách thức hoạt động của các trường đại học và cho phép giảng viên, sinh viên trải nghiệm môi trường thực tế kinh doanh của các công ty.

Trong cuộc họp tổng kết, các Đối tác tổng hợp các kết quả và hoạt động chính của dự án, thảo luận về các mục tiêu, công việc cần hoàn thành. Cuộc họp báo báo cáo kết quả được tổng kết cùng với mức độ hài lòng từ các bên liên quan đến việc triển khai của dự án là các tổ chức đến từ các quốc gia khác nhau . Đặc biệt, các Đối tác đã tập trung vào việc phát triển thêm thành tựu của dự án JEUL ngay cả sau khi dự án hoàn thành.

Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh (HUB) là thành viên của dự án JEUL. Với tư cách là thành viên, HUB chịu trách nhiệm thực hiện WP1-7 ( Working Packages 1-7) của khoản tài trợ Erasmus và phản hồi gián tiếp việc thực hiện dự án cho Cơ quan EACEA tại Brussels thông qua Đại học Sienna.

Để biết thêm thông tin về JEUL và các tin tức mới nhất về Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh vui lòng truy cập:

www.jeul.eu

Website Trường Đại học Ngân hàng Hồ Chí Minh: https://www.buh.edu.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/DHNH.BUH/

======================================

JOINT ENTERPRISE UNIVERSITY LEARNING: Ho Chi Minh University of Banking took part to the closing meeting of JEUL, an Erasmus + Project

 

On 15th and 16th September 2022, nine Partners from European – Italy, United Kingdom, Czech Republic, and Lithuania – and Asian countries – China and Vietnam – met in hybrid format for the closing meeting of JEUL – Joint Enterprise University Learning – a project co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Commission, Key Action 2, Capacity Building in the field of Higher Education.

JEUL aimed at establishing and developing lasting cooperation among HEI and private sector, to influence the way universities work and enable them to learn from the entrepreneurial nature of companies.

During the closing meeting, Partners resumed the main results and activities of the project, discussing on the final actions to be completed. Dissemination results were showcased as well as the general level of satisfaction from the partners concerning the implementation of the project and the organisation of Transnational meetings. In particular, the Partners were focused on how further exploit JEUL results even after the project completion. 

 

Ho Chi Minh University of Banking (HUB) is the members of the JEUL project. As member, HUB is responsible of the implementing WP1-7 of the Erasmus grant and respond of the project implementation indirectly to the Agency EACEA in Brussels through Sienna University.

 

For more information about JEUL and the Ho Chi Minh University of Banking initiatives:

www.jeul.eu

Ho Chi Minh University of Banking Website: https://www.buh.edu.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/DHNH.BUH/

 

Một số hình ảnh trong cuộc họp:

 

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

39 Hàm Nghi, P.Nguyễn Thái Bình, Q1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3821 4660 Website: saigonisb.hub.edu.vn

Chương trình đại học:

Hotline: 0865 118 128 Email: saigonisb.ba@buh.edu.vn

Chương trình sau đại học:

Hotline: 0967 189 199 Email: boltonuniversity@buh.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.