[THÔNG BÁO] LỊCH SINH HOẠT SAIGONISB ORIENTATION WEEK VÀ KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐỐI VỚI TÂN SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐHCQ QUỐC TẾ CẤP SONG BẰNG KHÓA 3 (DDP-03)

Ban biên tập SaigonISB