Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM thiết lập mạng lưới hợp tác quốc tế tại Ấn Độ và Đài Loan

Thực hiện chiến lược trong việc nâng cao vị thế của trường ĐH Ngân hàng tại khu vực Đông Nam Á và Châu Á, HUB đã thiết lập mạng lưới các đối tác chiến lược quốc tế cùng các cơ sở giáo dục đại học danh tiếng tại Ấn Độ và Đài Loan. Theo lời mời của Tổng Lãnh Sự Quán Ấn Độ TP.HCM và Đại diện Tỉnh Văn Lâm, Đài Loan. Trong ba ngày 24, 25, 2626/04/2024, Ban Giám Hiệu trường ĐH Ngân hàng TP.HCM đã thảo luận và ký kết Biên bản hợp tác cùng 04 đối tác Ấn Độ và 01 đối tác Đài Loan, nâng tổng số đối tác của HUB lên đến hơn 80 đối tác trên toàn cầu.

Các đối tác trong mạng lưới chiến lược lần này gồm có:

PGS.TS Nguyễn Đức Trung – Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM ký kết MOU cùng Trường Sister Nivedita University (SNU), Ấn Độ
PGS.TS Nguyễn Đức Trung – Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM ký kết MOU cùng Trường Swami Vivekanand Subharti (SVSU), Ấn Độ
PGS.TS Nguyễn Đức Trung – Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM ký kết MOU cùng International School of Business and Research (ISBR), Ấn Độ

PGS.TS Hạ Thị Thiều Dao- Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM ký kết MOU cùng JIS University (JISU), Ấn Độ
PGS.TS Hạ Thị Thiều Dao – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM ký kết MOU cùng China University of Science and Technology, Đài Loan

Sister Nivedita University (SNU), Kolkata, Ấn Độ:

Đại học Sister Nivedita (SNU) là một trường đại học tư thục nằm ở Kolkata, Tây Bengal, Ấn Độ. Nó cung cấp các chương trình đại học trong các lĩnh vực khác nhau như khoa học máy tính, quản trị kinh doanh và kỹ thuật. Trường đại học được đặt theo tên của Chị Nivedita Thapar, một nhà thơ, triết gia và nhà văn nữ quyền người Bengali. Trường cũng cung cấp học bổng và hỗ trợ tài chính cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế.

SNU đã được công nhận bởi Ủy ban Tài trợ Đại học (UGC – University Grants Commission) và Hội đồng Đánh giá và Chứng nhận Quốc gia (NAAC – National Assessment and Accreditation Council).

Swami Vivekanand Subharti University (SVSU), Ấn Độ:

Đại học Swami Vivekanand Subharti (SVSU) là một trường đại học tư thục tọa lạc tại Meerut, Ấn Độ, được thành lập vào năm 2001 và được đặt theo tên của Swami Vivekanand, một biểu tượng trong các phong trào giáo dục và tinh thần của Ấn Độ. Trường cung cấp nhiều chương trình đại học và sau đại học với nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác nhau, bao gồm nghệ thuật, khoa học, kinh doanh, giáo dục, kỹ thuật và khoa học xã hội.

SVSU được Ủy ban Tài trợ Đại học (UGC – University Grants Commission) và Hội đồng Đánh giá và Chứng nhận Quốc gia (NAAC – National Assessment and Accreditation Council) công nhận.

JIS University (JISU), Kolkata, Ấn Độ:

Đại học JIS (JISU), Kolkata được thành lập theo Đạo luật Đại học JIS năm 2014. JISU, Kolkata được phê duyệt UGC (University Grants Commission – Ủy ban Tài trợ Đại học), AICTE (All Indian Council for Technical Education – Hội đồng Giáo dục Kỹ thuật Toàn Ấn Độ), NCTE (National Council for Teacher Education – Hội đồng Quốc gia về Giáo dục Giáo viên), PCI (Pharmacy Council of India – Hội đồng Dược phẩm Ấn Độ) và Hội đồng Luật sư Ấn Độ.

Trường được Bộ Nghiên cứu Khoa học & Công nghiệp, Chính phủ Ấn Độ công nhận là Tổ chức Nghiên cứu Khoa học & Công nghiệp và là thành viên của AIU (Association of Indian Universities – Hiệp hội các trường đại học Ấn Độ) và UNAI (United Nations Alliance of Civilizations in India – Liên minh các nền văn minh Liên hợp quốc ở Ấn Độ). JISU còn được NAAC (National Assessment and Accreditation Council – Chứng nhận Quốc gia) công nhận.

JISU cung cấp các chương trình đại học, sau đại học, Tiến sĩ và các khóa học khác thuộc các ngành Kỹ thuật, Công nghệ, Khoa học, Nhân văn, Luật, Dược và Nghiên cứu Quản lý. Trường đại học này đã được News 18 Bangla trao Giải thưởng Giáo dục Xuất sắc năm 2022 với tư cách là Trường Đại học Tư thục Tốt nhất năm 2022. JISU thuộc Top 5 các trường Kinh doanh tư thục hàng đầu ở Tây Bengal, theo Khảo sát của Trường Kinh doanh Times năm 2022.

International School of Business and Research (ISBR), Ấn Độ:

International School of Business and Research (ISBR) thành lập năm 1990 dưới sự quản lý của Quỹ Giáo dục Bangalore. ISBR được Hội đồng Giáo dục Kỹ thuật Toàn Ấn Độ (AICTE – All Indian Council for Technical Education) phê duyệt và đồng thời, trường đã liên kết với Đại học Mysore – một trong những trường công lập danh giá nhất Ấn Độ. ISBR cũng được sự công nhận của Hội đồng Kiểm định Quốc gia (National Accreditation Council).

China University of Science and Technology (CUST), Đài Loan:

Đại học Khoa học và Công nghệ trung Quốc (China University of Science and Technology – CUST), Đài Loan thành lập vào năm 1968. Trải qua hơn 50 năm thành lập, Trường đã đạt được nhiều thành tích đáng chú ý:

  • Năm 2010, được cấp chứng nhận ISO 9001 về chất lượng quốc tế (International Quality Certificate)
  • Năm 2011, được Bộ Giáo Dục Đài Loan xếp hạng “Trường Đại học tư thục hàng đầu thành phố Đài Bắc” lần thứ 2
  • Cùng trong năm 2011, CUST được cấp chứng nhận ISO 27001 về Hệ thống quản trị và bảo mật thông tin (ISMS Certificate)
  • Năm 2012, Trung tâm Hợp tác Công nghiệp và Thực tập của CUST được đưa vào hoạt động tại quận Vân Lâm

Phát  triển đẩy mạnh mạng lưới hợp tác quốc tế là một trong những chiến lược phát triển chủ chốt của Trường ĐH Ngân hàng TP. Hồ  Chí Minh. Nhà trường tin tưởng rằng sự hợp tác này sẽ góp phần tận dụng và phát huy tối ưu thế mạnh đa ngành, đa lĩnh vực giữa các đối tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển hơn nữa, nhằm đóng góp nhiều nhất cho sự phát triển giáo dục đại học và góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.