[THÔNG BÁO] – Danh sách dự kiến sinh viên các hệ đang theo học tại Viện Đào tạo Quốc tế đủ điều kiện được cấp Học bổng học tập xuất sắc học kỳ I, năm học 2023 – 2024

Chào các bạn sinh viên,

Viện Đào tạo Quốc tế – SaigonISB trân trọng gửi đến các bạn thông báo về Danh sách dự kiến sinh viên các hệ đang theo học tại Viện Đào tạo Quốc tế đủ điều kiện được cấp Học bổng học tập xuất sắc học kỳ I, năm học 2023 – 2024 để sinh viên kiểm dò.
Mọi thắc mắc các bạn phản hồi tại Email : daolm@hub.edu.vn).
Trân trọng./.