[THÔNG BÁO] Về việc tham gia chương trình trao đổi sinh viên National Kaohsiung University of Science and Technology năm 2022

Viện Đào tạo Quốc tế (Saigon International School of Business) trân trọng thông báo đến sinh viên Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM về việc nộp hồ sơ tham gia Chương trình trao đổi sinh viên quốc tế Học kỳ mùa xuân 2022 trong khuôn khổ nội dung hợp tác giữa Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM và Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Cao Hùng (National Kaohsiung University of Science and Technology (NKUST). Nội dung thông tin chương trình trao đổi như sau:

Ban biên tập SaigonISB