Hợp tác giữa các trường đại học châu Âu và châu Á: Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tích cực tham gia Dự án JEUL để tăng cường hợp tác giữa đại học và các doanh nghiệp

Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh ( BUH)  là một thành viên chủ động tham gia dự án JEUL với mục tiêu tăng cường liên kết và hợp tác giữa các trường đại học và doanh nghiệp trong quá trình phát triển chương trình đào tạo, giảng dạy , nghiên cứu và tạo cơ hội việc làm cho sinh viên. Dự án JEUL là tên viết tắt của Joint Enterprise-University Learning và được đồng tài trợ bởi Chương trình Erasmus + nằm trong chuỗi hoạt động Xây dựng năng lực trong Giáo dục Đại học. Dự án tập hợp các trường đại học từ Cộng hòa Czech ,Ý, Lithuania, Anh, Trung Quốc và Việt Nam và một tổ chức  nghiên cứu từ Bỉ.

Mặc dù các lệnh hạn chế đi lại do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến việc di chuyển và trao đổi các chuyến thăm cho đội ngũ giảng viên và các chuyên gia của các trường đại học, sự gắn kết mạnh mẽ giữa các đối tác cho phép dự án tiếp tục thực hiện dưới hình thức trực tuyến. Vào ngày 06 và 08/10/2021, các đối tác đã gặp nhau trong một phiên họp kéo dài hai ngày về cách thúc đẩy thực hiện dự án và lên kế hoạch cho các hoạt động tiếp theo.

Với việc gia hạn thêm một năm cho đến khi hoàn thành dự án, các trường đại học đối tác đang tích cực sắp xếp các biên bản ghi nhớ với các công ty trong khu vực tư nhân và tăng cường năng lực của các trung tâm hỗ trợ sinh viên, giới thiệu việc làm cho sinh viên để tạo điều kiện cho sự thành công của sinh viên từ môi trường đại học sang mô trường thực tế.

Là một trong những thành viên của dự án, trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM sẽ cùng các thành viên khác tích cực triển khai dự án thông qua các hoạt động như giới thiệu các phương pháp giảng dạy dựa trên các bài tập tình huống (case study) được xây dựng từ các doanh nghiệp địa phương và nền kinh tế vĩ mô. Bên cạnh đó phương pháp giảng dạy chủ yếu tập trung vào phân tích các tình huống thực tế và giải quyết tình huống thực tế là một sự thay đổi mang tính sáng tạo tại các nước của các trường thành viên nơi mà các phương pháp giảng dạy thường mang nặng định hướng lý thuyết. Ngoài ra, các trường đại học Trung Quốc và Việt Nam sẽ hợp tác cùng thúc đẩy quan hệ hợp tác hỗ trợ cả ở cấp độ khu vực và cấp độ rộng hơn (với các trường đại học ở các nước châu Âu và đối tác).

Tìm hiểu thêm về JEUL và BUH:

https://www.jeul.eu/

https://buh.edu.vn/

                        

Ban Hợp tác quốc tế và Quản lý dự án quốc tế

Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM

Địa chỉ: 39 Hàm Nghi, Q.1, TP. HCM

Email: international@buh.edu.vn