Trường Đại Học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh tham gia Chương trình Câu chuyện kinh doanh trên kênh FBNC

Ngày 14-01-2021, kênh truyền hình FBNC đã tổ chức talkshow với chủ đề “Nguồn nhân lực cấp cao ngành Tài chính – Ngân hàng” trong chuyên mục Câu chuyện kinh doanh. Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia, khách mời: PGS TS. Nguyễn Đức Trung – Phó Hiệu trưởng – Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM và  ông Đỗ Lam Điền – Phó Tổng Giám đốc – Ngân hàng TMCP An Bình – cựu học viên cao học tại Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM.

Tại buổi talkshow các chuyên gia đã chia sẻ về thực trạng, nhu cầu và giải pháp  nhằm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cấp cao cho lĩnh vực tài chính ngân hàng, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số.

Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh là đơn vị hàng đầu trong đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành tài chính ngân hàng nói riêng và nền kinh tế nói chung. Các cựu sinh viên tốt nghiệp từ Trường hiện đang nắm giữ các vị trí chủ chốt tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư … cũng như các cơ quan quản lý, các cơ sở nghiên cứu đào tạo. PGS TS. Nguyễn Đức Trung – Phó Hiệu trưởng đã chia sẻ về những định hướng đào tạo mới của BUH nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của ngành tài chính ngân hàng trong bối cảnh chuyển đổi số. Trong đó các chương trình đào tạo sau đại học cũng đã được cập nhật, đổi mới nhằm định hình các nhà quản lý, chuyên gia với 04 kỹ năng của thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 bao gồm:
(1) Kỹ năng truyền thông tương lai với nội dung trọng tâm ‘content creation” sáng tạo nội dung hữu ích để chia sẻ
(2) Kỹ năng nhận thức về công nghệ thông ;
(3) Kỹ năng ra quyết định trên cơ sở dữ liệu lớn
(4) Kỹ năng quản trị rủi ro và ứng phó môi trường biến đổi.
Nội dung chi tiết của talk show “Nguồn nhân lực cấp cao ngành Tài chính – Ngân hàng” được phát lại tại: https://youtu.be/joiwjcztYos

Phòng Tư vấn tuyển sinh và Phát triển thương hiệu – BUH